Swedex AB köper produktion av röjsågklingor

Swedex AB som är en del i Garpco-koncernen förvärvar inskråmet i Strand Vertyg AB som är en producent av högkvalitativa röjsågklingor.

Läs hela pressmeddelandet här.